THN đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 nhích nhẹ

.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) là công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Thanh Hóa. Công ty chuyên sản xuất và phân phối nước sạch, thi công lắp đặt các công trình công nghiệp, thủy lợi.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, vốn điều lệ của Công ty là gần 330 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm tỷ lệ gần 64%, phần còn lại là cổ đông cá nhân, trong đó đáng chú ý có cổ đông lớn là ông Nguyễn Hùng Phương nắm giữ đến gần 6,9 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu gần 21% vốn điều lệ.

Theo THN, năm 2019, Công ty đặt chỉ tiêu sản xuất gần 30 triệu mét khối nước hàng hóa, phát triển khách hàng lên thành gần 12,7 nghìn hộ. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 dự kiến đạt lần lượt là gần 338 tỷ đồng (tăng 6%) và 22,5 tỷ đồng (tăng 2% so năm 2018). Tỷ lệ chỉ trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 3,82%.

THN đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 nhích nhẹ - ảnh 1
Về tình hình kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động nhìn chung đều tăng so với năm 2017 và vượt kế hoạch đề ra năm 2018. Trong đó, sản lượng nước hàng hóa đạt gần 28,6 triệu mét khối, vượt 3,2% kế hoạch và tăng 9,3% so với thực hiện cùng kỳ; doanh thu tiền nước đạt hơn 317 tỷ đồng, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2017; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước giảm 6% so với thực hiện cùng kỳ.


FILI

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn