Tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

.
Ngày 2/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 38/2012/NĐ-CP được ban hành năm 2012 Nghị định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Đây là một chính sách lớn của Chính phủ thay đổi cơ bản phương thức quản lý thực phẩm, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng tăng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng thực phẩm do mình sản xuất.

Chỉ riêng việc doanh nghiệp được quyền tự công bố chất lượng đối với đa số nhóm sản phẩm hàng hóa, theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng đã tiết kiệm được hàng ngàn ngày công và hàng ngàn tỷ đồng.

Đặc biệt, đối với quản lý thực phẩm nhập khẩu cũng đơn giản hóa đi rất nhiều so với trước đây, chỉ với những sản phẩm thuộc diện cảnh báo mới phải áp dụng hình thức kiểm tra chặt.

Ông Đỗ Hữu Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Thực hiện công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tập trung vào các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh phụ gia thực phẩm. Chủ trì đoàn Công tác có: Ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của Cục An toàn thực phẩm; đại diện Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh ATTP; đại diện Viện Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh; Chi Cục ATVSTP TP. Hà Nội; Chi Cục ATVSTP TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc đoàn tập trung vào công tác kiểm tra hồ sơ công bố, hồ sơ tự công bố của các doanh nghiệp (tập trung vào nội dung tự công bố và ghi nhãn sản phẩm), kiểm tra điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

Bên cạnh đó đoàn hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP như: Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm khi tự công bố/đăng ký bản công bố (Nguyên tắc xác định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; Các đơn vị kiểm nghiệm đủ điều kiện kiểm nghiệm); Các sản phẩm thuộc đối tượng miễn kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu; Phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.

Đoàn đã ghi nhận các thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến quy định về quảng cáo phụ gia thực phẩm; Các hình thức tự công bố (đăng tải website Công ty, thông báo và dán tại trụ sở Công ty, nộp bản tự công bố cho Chi Cục ATVSTP địa phương).
Phương Thu
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn