Giá đất ở Sài Gòn vượt đỉnh 2007 như thế nào?

.

Những thông tin về quy hoạch hạ tầng và một số huyện tại TP.HCM lên quận kích động mạnh đến giá đất nền tăng đột biến, vượt đỉnh "cơn sốt đất" năm 2007.

.baicungsukien { box-sizing: border-box; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; } .baicungsukien li { padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px; border-bottom: 1px dotted #ccc; }

  • Sốt đất TP.HCM: Thông tin ra sao, thực ảo cỡ nào?
  • "Cò" đất đua nhau thổi giá đất Thanh Hà Cienco 5
  • Bỏ việc, kéo nhau làm... cò đất

Theo Zing

Nguồn: landtoday.net