Thanh Hoá: Giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động

.

Thanh Hoá: Giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động - Ảnh 1

Phiên giao dịch việc làm tại Trung  tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hoá 

Ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hoá thuộc Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm ngay tại trung tâm với tần suất 3 phiên/tháng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hoá còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương tập trung nhiều lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp nhau, góp phần kết nối cung – cầu lao động; giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 777 lao động. 

MINH HOÀNG

Nguồn: baodansinh.vn