Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

.
.fb_iframe_widget span{width:460px !important;} .fb_iframe_widget iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

 

 Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Thông tin một con gà Đông Tảo giá 50-70 triệu đồng là chưa đúng. Thực tế, giá một con gà mã đẹp, ngoại hình ấn tượng cũng chỉ khoảng 10-15 triệu đồng.
.u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 , .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .postImageUrl , .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 , .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:hover , .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:visited , .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:active { border:0!important; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:active , .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4 .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u0a0e8bd458dd754595e81abfd61b89c4:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Năm 2018 đưa ra xét xử 21 vụ án tham nhũng, kinh tế

Gà Đông Tảo là giống gà quý hiếm ở Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao. Vào mỗi dịp lễ, Tết, nhiều người đổ xô đi “săn” gà Đông Tảo về ăn và làm quà biếu Tết.

Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Do nhu cầu cao nên giá gà Đông Tảo cũng khá đắt. Có thông tin cho rằng, gà Đông Tảo đẹp mã, chân “khủng” có giá tới vài chục triệu, thậm chỉ cả trăm triệu đồng mỗi con.

Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Ông Lê Quang Thắng – Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo – cho hay, thông tin một con gà Đông Tảo thuần chủng, chân to, xù xì, da đỏ au có mức giá lên đến 50 – 70 triệu đồng là chưa đúng.

Trên thực tế, giá một con gà mã đẹp, ngoại hình ấn tượng cũng chỉ khoảng 10 – 15 triệu đồng, ông Thắng thông tin.

Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Đông Tảo là một trong những xã có tên gắn liền với giống gà Đông Tảo, nó như một thương hiệu khẳng định về nguồn gốc của giống gà quý, nói đến gà Đông Tảo là nói đến xã Đông Tảo và ngược lại.

Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Mặc dù cung không đủ cầu vào các dịp lễ, Tết nhưng không vì vậy mà bà con trong vùng nâng giá bán, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo khẳng định.

Thực hư chuyện gà Đông Tảo giá vài chục triệu đồng/con làm quà Tết

Đối với HTX nói riêng và các trại gà trong vùng Đông Tảo nói chung vẫn luôn giữ mức giá bán ổn định để mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm, anh Lê Quang Thắng – một trong những trại gà có uy tín của xã Đông Tảo – chia sẻ.

Gà Đông Tảo, còn được gọi là “gà tiến vua” xuất xứ từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hiện, giống gà này được coi là quý hiếm và đang được Nhà nước bảo tồn nguồn gene.

Theo những người nuôi gà Đông Tảo, giá loại gà này không chỉ phụ thuộc vào cân nặng mà còn có nhiều yếu tố khác như đôi chân, màu lông, bộ cánh…

Khách mua làm quà biếu thường chọn gà có đôi chân to, lông màu mật hoặc màu tía, bộ cánh thon, mào sít… Để nuôi được những con gà Đông Tảo đẹp, người chủ phải rất kỳ công, từ khâu chọn giống đến chăm sóc tới khi gà trưởng thành và xuất chuồng.

.u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 , .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .postImageUrl , .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 , .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:hover , .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:visited , .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:active { border:0!important; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:active , .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #95A5A6; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #2C3E50; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://giadinh.net/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:hover .ctaButton { background-color: #7F8C8D!important; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8 .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u77d38020e99e9a82ffca8597c3c232f8:after { content: ""; display: block; clear: both; }
Xem thêm  Nhìn lại 4 năm kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

Theo Trần Ngọc – Huy Phương/VOV

Link 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

Chia sẻ:
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)
  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
Nguồn: giadinh.net