Moody’s xếp hạng Agribank ở mức Ba3

Moody’s xếp hạng Agribank ở mức Ba3

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mức Ba3.