Khởi công phân kỳ Wonderland - Novaworld Ho Tram

Khởi công phân kỳ Wonderland - Novaworld Ho Tram

Tháng 7/2020, Tập đoàn Novaland cùng nhà thầu dự án tiến hành lễ động thổ phân kỳ Wonderland thuộc Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram. Dự án hiện được phân phối chính thức