V.N.M ETF sẽ mua gần 28 triệu POW

V.N.M ETF sẽ mua gần 28 triệu POW

Mai Hương | MV Index Solutions (MVIS) đã công bố cơ cấu mới cho chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) - quỹ ETF hiện đang có tổng tài sản ròng là 442...